Třídní schůzka 30.3. 2017

Organizační věci

1. nový školní řád + kritéria pro udělování trestů – viz stránky školy – žáci budou seznámeni v hodině

2. omluvenky – žádost o vyplnění omluvného listu hned 1.den po nemoci – někdy ještě po týdnu nemá žák omluveno, chybí-li více dětí – problém, žák.knížku podepisovat každý týden + předem známá nepřítomnost v ŽK

3. SBĚR POMERANČOVÉ A MANDARINKOVÉ KŮRY POKRAČUJE, výdělek si dáme do online pokladny – příspěvek na dopravu – exkurze Techmánie Plzeň

4. on – line pokladna – udržovat cca 2OO Kč – v žákovské knížce mají děti nalepenou tabulku, kde budou informace o platbě konaných akcí – nutné vždy podepsat = tzn. souhlas s platbou – před exkurzí Techmánie Plzeň alespoň 400,- Kč

5. 24. dubna – EXKURZE TECHMÁNIE PLZEŇ    vstup 110  Kč  (placeno hromadně fakturou), doprava cca 150 Kč  ( kdo bude chtít navštívit planetárium vstup 11O Kč – zaplatí si sám na místě)

6. DÚ každý den kromě pondělí  - měl by být podpis rodičů, zapomene-li dítě úkol, omluví se, dostane „zapomněnku“, neudělá-li ani do dalšího dne – nedostatečná do ŽK – nemůžu čekat týden, až ho dodělá

7. velikonoční prázdniny – 13.4 – 17.4.

8. projektový den “ STRAKONICE – 650 let“ – bude probíhat 31.5. a 1. 6. – divadla, besedy, koncerty, kvízy – bude upřesněno

9. spaní ve škole – začátek května???? – příprava na projektový den. A contemporary touch of the model is its particularly extra-large Triplock crown. Should you look carefully in the winding crown you will notice the replica hublot watches crown symbol and three small dots. The Three dots represent the Triplock capacity which signifies the extensive water proofing from the original Submariner, as much as 300 meters. Obviously, this as being a replica, you can just admire and relish the proven fact that it illegal copies rich in precision all of the particulars from the genuine watch, but you need to face the reality and realize that this watch isn’t appropriate for deep diving.

10. ŠKOLNÍ  VÝLET –  ZÁLESÍ      příjezd (zajistí rodiče – I auto – více dětí –  domluví se kamarádi)   příjezd: neděle 11.6. kolem 16. hod.

odjezd: úterý v 16,40h. autobusem

cena za den a noc:  280 Kč + 280 Kč = 560, Kč

11. info o zřízení školního poradenského pracoviště na plný úvazek od 1.2.

12. cyklovýlet – hrad Prácheň – konec května?? – červen

13. fotografování na konci školního roku – změna (povolí.li pan ředitel) – jiné fotky – hrad, Podskalí

14. Generální souhlas pro zákonné zástupce nezletilých žáků  - rodiče byli požádáni o vyplnění a podpisy

15. přijímací zkoušky do matematické třídy – 19.4.

16. velikonoční trhy – 11.4.  8h. – 10,30h. – vestibul         14h. – 17h. – školní jídelna

CHOVÁNÍ – v normě, pořád jsou zde žáci, kteří „neslyší“ nebo nechtějí slyšet , objevují se naschvály – chovávání věcí – promluvit s dětmi

- v lednu se objevil podvod – MA prověrky – udělena důtka + 2 poznámky – vysvětlit dětem, že je lepší špatná známka, která se dá vždy opravit než ztráta důvěry

PROSPĚCH – v současné době máme 3 čtyřkaře, 5 trojkařů

- mírné zhoršení prospěchu – v ČJ – hromadění pravopisných jevů (starší učivo – vyjm.slova, pravopis podst.jmen, s-, z-, vz- + nové učivo – koncovky příd. jmen, sloves, …,) – nutná pravidelná příprava     MA – problém písemné dělení

Individuální pohovory s rodiči o prospěchu a chování

 

 

 

Příspěvek zařazen v rubrice Novinky. Přidat do oblíbených odkaz.

Comments are closed.