Monthly Archives: Leden 2014

Třídní schůzka 30.3. 2017

Organizační věci 1. nový školní řád + kritéria pro udělování trestů – viz stránky školy – žáci budou seznámeni v hodině 2. omluvenky – žádost o vyplnění omluvného listu hned 1.den po nemoci – někdy ještě po týdnu nemá žák …

Rubrika Novinky | Komentovat

Стратегические Игры. Доступный Учебник По Теории Игр

http://ymora.net/wp-content/uploads/images/31/d4c0c3039399a00bcb2e3868e8d9927c.jpg

Вы проанализируете ситуацию более тщательно и попробуете понять, какие признаки хороших качеств настоящие, а какие без труда можно имитировать, чтобы произвести благоприятное впечатление.

Rubrika Novinky | Komentovat